Podaruj nam 1% podatku

Szanowni Pastwo,

        w najbliszych dniach zbliamy si do podjcia decyzji o przekazaniu naszych
podatkw organizacji poytku publicznego. Wrd wielu szczytnych celw edukacja, a
szczeglnie edukacja naszych dzieci wydaje si by jedn z najwaniejszych inwestycji
dla budowania przyszoci.
Dlatego Zarzd Spoecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach serdeczne prosi
wszystkich rodzicw i sympatykw naszej szkoy o przekazanie 1% swoich podatkw
na cele Stowarzyszenia. Otrzymane w ten sposb pienidze chcemy przekaza na:

 -  remont placu zabaw, boiska sportowego, pomieszcze/sal sportowych i zakup sprztu sportowego.


Wszystkim Pastwu przekaemy szczegowe rozliczenie kwot uzyskanych w ten
sposb.


Aby przekaza 1% podatku naley w zeznaniu o wysokoci osignitego dochodu (PIT)
poda nazw Organizacji Poytku Publicznego (OPP) oraz numer wpisu do krajowego
Rejestru Sdowego (KRS), tak jak zapisano poniej:


Spoeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach
40 - 862 Katowice, ul. Gliwicka 276
nr wpisu do KRS: 0000096101


Liczc na Pastwa pomoc SERDECZNE DZIKUJEMY.