Samorzd Szkolny oraz Szkolny Klub Wolontariatu ogaszaj zbirk odziey uywanej- dziecicej, modzieowej, dla dorosych. Odzie przekaemy Rodzinnym Domom Dziecka - akcja fundacji "Happy Kids"- TuSieDa. Ubrania, ktre nie nadaj si do noszenia zostaj poddane recyklingowi, reszta jest przekazywana potrzebujcym. Akcja trwa od 15.03 do 15.04. Ubrania prosz przekazywa pani wonej lub pani ochroniarz.

Dzikujemy.