!!! UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W zwizku z wyjazdem kilku klas na wycieczki w dniu, w ktrym zaplanowane byy pokazy z robotyki,  przenosimy zajcia na rod 23.03.2016.

Cieszymy si, e jest tak due zainteresowanie zajciami. W zwizku z tym chcemy umoliwi udzia w nich wszystkim uczniom.
 
Celem tych zaj jest wzbudzenie w dzieciach pasji do nauk cisych i pokazanie, e nauka moe by wietn zabaw.

Podczas pokazu dzieci dowiedz si czym s roboty, jak s zbudowane i na jakiej zasadzie dziaaj oraz w czym s podobne do ywych organizmw. Bd miay okazj sterowa nimi.

Zajcia s bezpatne i odbywa si bd w godzinach zaj uczniw.

Organizatorzy: Anna Soroka, Barbara Okuniewicz