KOLEJNY SUKCES

Z dum ogaszamy, i nasze trzy uczennice z klasy III gimnazjum:

-Anna Buk,
-Alicja Laske,
-Julia Moska

zostay laureatkami WOJEWDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z WIEDZY O SPOECZESTWIE.

Tytu laureata da Naszym uczennicom wejcie do kadej szkoy redniej, zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o spoeczestwie oraz moliwo ubiegania si o stypendium Prymus.

Gratulujemy!!!

DZIEWCZYNY - JESTEM Z WAS BARDZO DUMNY :)))
Dzikuj, za Wasz cik prac.