Mamy wielki zaszczyt ogosi, e udzia Omegi w oglnopolskich finaach Odysei Umysu zakoczy si dla naszej szkoy spektakularnym sukcesem. Nasza druyna wrcia z Gdyni z tytuem mistrzowskim i ZOTYM PUCHAREM! Jako laureaci pierwszego stopnia, BDZIEMY REPREZENTOWA POLSK na midzynarodowych finaach Odysei Umysu w Stanach Zjednoczonych. Druyna oczarowaa jurorw pojazdem stworzonym samodzielnie z wakw do ciasta, piknymi strojami (w tym anty-stresow sukni z folii bbelkowej), talentem aktorskim, niespotykan kreatywnoci i umiejtnoci wsppracy w rozwizywaniu - nierzadko spontanicznych - problemw. Warto zaznaczy, e zwycistwo naszej druyny przypada na jubileuszow, 25. rocznic tego prestiowego konkursu w Polsce. Wyjtkowo owej rocznicy podkrela fakt, e w tym roku pobity zosta rekord - a 215 druyn, ktre uzyskay awans na szczeblu regionalnym, ubiegao si o wyjazd do Iowa State University na finay wiatowe. Udao si to wanie uczniom Omegi, z czego jestemy niezwykle dumni!

W skad zwyciskiej druyny wchodz: Julia Doroniewicz, Karolina Mazurkiewicz, Maja Pawowska, Emilia Grecka, Mikoaj Rybicki, Dominika Zjawiony i Grzegorz muda.

Nad Odyseuszami czuwa (obecnie rozpierany przez dum) trener, Grzegorz Jarausz.