Zachcamy do wzicia udziau w konkursie \"Baniowa matematyka\":)
Poamania Pir!:)


REGULAMIN
III MIDZYSZKOLNEGO KONKURSU
POLONISTYCZNO - MATEMATYCZNEGO
DLA KLAS PITYCH SZKӣ PODSTAWOWYCH
BANIOWA MATEMATYKA
Cele konkursu:
o rozbudzenie zainteresowania baniami
o popularyzacja czytania
o rozbudzanie wyobrani
o rozwijanie umiejtnoci dostrzegania matematyki w yciu codziennym
o wdraanie do wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy matematycznej
o rozwijanie umiejtnoci poprawnego pisania
Forma konkursu:
Uczestnicy konkursu wybieraj jedn z bani z listy i opowiadaj j, rozbudowujc j o treci
matematyczne, nie zmieniajc przy tym zasadniczej fabuy ani bohaterw.
Ocenie podlega bd:
- ilo wprowadzonych treci matematycznych,
- wyobrania i oryginalno,
- pomysowo,
- poprawno pod wzgldem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym,
- estetyka pracy
Prace konkursowe powinny by pisane odrcznie na kartkach formatu A4 i powinny zajmowa
minimalnie jedn, a maksymalnie trzy strony. Prace prosimy przesya na adres :
Szkoa Podstawowa nr 66
ul. Bolesawa Krzywoustego 7
40 - 870 Katowice
tel. 32 254 16 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
z dopiskiem Konkurs polonistyczno - matematyczny Baniowa matematyka
Kada praca powinna by podpisana:
Imi i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoa, adres mailowy szkoy, imi i nazwisko
nauczyciela organizujcego konkurs na terenie szkoy.
Z jednej szkoy prosimy o nadesanie najwyej trzech prac.
Prac konkursowych nie zwracamy.
Termin konkursu:
Prace prosimy przesya do 30 kwietnia 2016r.
Rozwizanie konkursu odbdzie si w terminie do 31 maja 2016 r.
O wynikach konkursu oraz sposobie i terminie wrczenia nagrd za I, II i III miejsce poinformujemy
mailem. Wyniki bd rwnie opublikowane na stronie naszej szkoy.
Werdykt jury jest ostateczny.
Komisja: nauczyciele jzyka polskiego: mgr Justyna Marczuk, mgr Ewelina Thiel - Matejczuk
nauczyciele matematyki: mgr Krystyna Cabaa, mgr Ewa Kuczera,
Lista bani konkursowych:
1. Kot w butach Charles Perrault
2. Diamenty i ropuchy Charles Perrault
3. Knyps z czubkiem Charles Perrault
4. Kopciuszek Charles Perrault
5. Pikna i Bestia Charles Perrault
6. Tomcio Paluch Charles Perrault
Przykad:
Fragment bani O rybaku i zotej rybce J. i W. Grimm
Wersja oryginalna:
y sobie pewien rybak ze sw on; mieszkali w maej lepiance nad samym morzem. Co
dzie siada rybak na brzegu, zapuszcza wdk i owi.
Wersja konkursowa:
Za siedmioma grami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami y sobie pewien
trzydziestoletni rybak ze sw o trzy lata modsz on; mieszkali w maej lepiance
o powierzchni 25 m nad samym morzem. Co dzie o godzinie 5 - tej rano siada rybak na
brzegu, zapuszcza wdk o dugoci 2 metrw i przez 3 godziny owi.