Drodzy uczniowie,
zapraszam Was do wzicia udziau w midzyszkolnym konkursie plastycznym \"Biedroneczko le do nieba\" powiconemu twrczoci ks. Jana Twardowskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniw klas kl.I-III i IV-VI oraz gimnazjalistw.
Chtnych prosz kontakt lub o skadanie gotowych prac w pokoju nauczycielskim najpniej do dnia 9 maja (prace zbiera P. Agnieszka Lisowska).

OPIS PRAC:
Prace powinny by podpisane na odwrocie. Naley poda: imi i nazwisko autora pracy, klas oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem ktrego praca zostaa wykonana, numer szkoy z telefonem kontaktowym. Praca powinna by rwnie opatrzona tytuem wiersza do ktrego zostaa wykonana.

ZASADY KONKURSU
1.Tematyka konkursu powinna dotyczy twrczoci ks. Jana Twardowskiego, a w szczeglnoci jego poezji.

2.Prace plastyczne powinny by ilustracj do wybranego przez ucznia wiersza.

3.Prace w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika...) wykonane na A3.

4.Ocenie podlega bd:
-zgodno tematyczna z tekstem literackim.
-interpretacja i oryginalno w podejciu do tematu.
-oglne wraenie artystyczne.
-estetyka wykonania pracy.

5.Zwycizcy otrzymaj nagrody i wyrnienia.

Pozdrawiam i zachcam do podjcia wyzwania,
Agnieszka Lisowska