Drodzy uczniowie!

W zwizku ze zbliajcym si Jubileuszem naszej szkoy, ogaszamy konkurs na tekst Hymnu Szkoy.

Do udziau w konkursie zapraszamy uczniw klas 4-6 i gimnazjum.
Aby wzi udzia w konkursie naley stworzy tekst, ktry docelowo stanie si Hymnem OMEGI:
- tekst musi posiada budow zwrotkow/ zwrotkow z refrenem aby mona byo go piewa,
- tekst musi zawiera treci promujce edukacj oraz przede wszystkim nasz szko,
- teksty mog by tworzone indywidualnie lub w zespoach.
Jury konkursu (w skadzie p. Monika Woynar, p. Anna Soroka, p. Alicja Kotyl, p. Anna Velasquez-Wawrzyszko) bdzie zwraca uwag na form tekstu, poprawno jzykow oraz odpowiedni tre.
Organizatorzy konkursu zastrzegaj sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekcie, jeeli bd one konieczne oraz do moliwoci przyznania wycznie wyrnie, w przypadku gdy aden tekst nie speniby kryteriw potrzebnych do przyznania pierwszej nagrody.
Prace konkursowe naley oddawa nauczycielom j. polskiego lub muzyki do 16 maja 2016 roku.

Zachcamy do wzicia udziau w konkursie :)

Organizatorzy:
p. Alicja Kotyl
p. Anna Velasquez-Wawrzyszko