Filharmonia

10 maja (wtorek) ok godz. 8:40  zerwka oraz klasy pierwsze i drugie wychodz do Filharmonii lskiej na koncert z cyklu Spotkania kameralne z muzyk - Muzyka sonecznej Hiszpanii. Planowany powrt ok. godz. 11.30