Z powodu choroby nauczyciela w dniach od 11.05.2016 do 20.05.2016 zajcia z Arteterapii i zajcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez psychologa szkolnego zostaj odwoane.