Obiady

Informuj, i w zwizku z planowanymi pracami na sieci wodocigowej przy ul. Gliwickiej 276 w Katowicach nastpi przerwa w dostawie wody w dniu 17.05.2016. (wtorek), w zwizku z powyszym obiady w tym dniu zostaj ODWOANE.