Wyniki konkursu Alfik historyczny

Wyniki konkursu Alfik historyczny:

1.PAWE K. 2. miejsce w wojewdztwie i 12. w kraju.
2.MAJA S. 3. miejsce w wojewdztwie i 15. w kraju.
3.EWA S. 3. miejsce w wojewdztwie i 7 w kraju oraz dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie.
4.ZOFIA S. 1. miejsce w wojewdztwie i 4. w kraju oraz nagroda rzeczowa o wartoci 100 z.
5.HUBERT Z. 2. miejsce w wojewdztwie i 7. w kraju.
6.MATEUSZ P. 3. miejsce w wojewdztwie i 17. w kraju.
7.ANTONI M. 3. miejsce w wojewdztwie i 42. w kraju oraz dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie.
8.OLAF P. 4. miejsce w wojewdztwie i 48. w kraju oraz dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie.
9.SEBASTIAN T. 3. miejsce w wojewdztwie i 127. w kraju.

Gratulujemy!!!

Wyniki konkursu FOX

Bardzo mio jest nam ogosi, i uczniowie naszej szkoy zdobyli bardzo wysokie noty w Oglnopolskim Konkursie Jzyka Angielskiego Fox pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie.

Wynik bardzo dobry otrzymali:

Emilia G. z klasy 5mi
Marta P. z klasy 6
Sebastian T. z klasy 6
Aleksander T. z klasy IIG
Adam . z klasy IIG

Wynik dobry otrzymali:

Aleksandra P. z klasy 4a
Karolina M. z klasy 5a
Weronika M. z klasy 6
Adam L. z klasy IIIG
Olaf G. z klasy IIIG

Gratulacje!!!

Szanowni Pastwo,

z powodu planowanej konferencji Rady Pedagogicznej kko plastyczne w dniu 27 kwietnia zostaje odwoane.
Przy okazji informuj, i od maja kko plastyczne dla klas 2-3 zostanie przesunite na lekcj 8 (godz. 14:45 - 15:30).


Pozdrawiam,
Agnieszka Lisowska


Z powodu nb prowadzcego w biecym tygodniu nie odbd si zajcia Odysei Umysu, rkodzieo dla kl.1-3 oraz kko j. niem. dla kl 3 SP. Za utrudnienia przepraszamy.


KONKURS FOTOGRAFICZNY WIOSNA W OBIEKTYWIE

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanym przez wietlic 4-6!

Regulamin konkursu:
1. Przedmiot konkursu stanowi fotografie przedstawiajce budzc si do ycia przyrod.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw klas 4-6 szkoy podstawowej.
3. Przystpienie do konkursu nastpuje przez zgoszenie maksymalnie 2 prac fotograficznych. Format prac:
odbitki kolorowe
13x18 cm
4. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomonta itp.
5. Kada zgoszona do konkursu praca fotograficzna powinna na odwrocie zawiera czytelne informacje, napisane drukowanymi literami:
Tytu pracy
Imi i nazwisko
Klas
6. Prace konkursowe naley skada bezporednio do pani Adriany Baron i Aleksandry Folek.
7. Termin skadania prac upywa: 29 kwietnia 2016r.
8. Zgoszone prace bd eksponowane na wystawie pokonkursowej w wietlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoy.


KOLEJNY SUKCES

Z dum ogaszam, e uczniowie klasy II gimnazjum:
Adam yka- \"kaon\"
Ewa Szklarek- \"kaon\"
Jan Kurdybacha- \"kaon\"
Aleksander Timm- \"taon\"
uzyskali wysokie wyniki w Polsko- Ukraiskim Konkursie z Fizyki LWITKO

Gratulujemy!!!