Drodzy uczniowie!

W zwizku ze zbliajcym si Jubileuszem naszej szkoy, ogaszamy konkurs na tekst Hymnu Szkoy.

Do udziau w konkursie zapraszamy uczniw klas 4-6 i gimnazjum.
Aby wzi udzia w konkursie naley stworzy tekst, ktry docelowo stanie si Hymnem OMEGI:
- tekst musi posiada budow zwrotkow/ zwrotkow z refrenem aby mona byo go piewa,
- tekst musi zawiera treci promujce edukacj oraz przede wszystkim nasz szko,
- teksty mog by tworzone indywidualnie lub w zespoach.
Jury konkursu (w skadzie p. Monika Woynar, p. Anna Soroka, p. Alicja Kotyl, p. Anna Velasquez-Wawrzyszko) bdzie zwraca uwag na form tekstu, poprawno jzykow oraz odpowiedni tre.
Organizatorzy konkursu zastrzegaj sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekcie, jeeli bd one konieczne oraz do moliwoci przyznania wycznie wyrnie, w przypadku gdy aden tekst nie speniby kryteriw potrzebnych do przyznania pierwszej nagrody.
Prace konkursowe naley oddawa nauczycielom j. polskiego lub muzyki do 16 maja 2016 roku.

Zachcamy do wzicia udziau w konkursie :)

Organizatorzy:
p. Alicja Kotyl
p. Anna Velasquez-Wawrzyszko


Egamin gimnazjalny 2016

Drodzy Gimnazjalici, egzamin czas zacz :) wierzymy w Was i yczymy powodzenia.


Popis muzyczny

Dnia 27.04. o godz. 16.30 przed konsultacjami, odbdzie si popis muzyczny w wykonaniu uczniw naszej szkoy, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Pastwa Alicja Kotyl.


W dniach 18.04-20.04 w szkole przeprowadzony zostanie egzamin gimnazjalny.
W tych dniach odwoane zostaj obiady oraz zajcia pozalekcyjne.

Dla pozostaych klas zostay zorganizowane nastpujce zajcia dydaktyczne:

w dniu 18.04:
klasy 0,1b,1b,2a,2c wyjazd do Chaty chlebowej
klasa 2b Dom Kultury - przegld dziecicych form teatralnych z bajk w tle
klasy 3a,3b - wycieczka do Warszawy
klasy 4a,4b - wycieczka do Wrocawia
klasa 5a,5m,6 - wycieczka Sandomierz/Zamo
klasy 1G,2G - Ruda l. Aquadrom
w dniu 19.04:
klasy 0-2 Filharmonia lska
klasy 3a,3b - wycieczka do Warszawy
klasy 4a,4b - Escape room Katowice
klasa 5a,5m,6 - wycieczka Sandomierz/Zamo
klasy 1G,2G - Zabrze - Kopalnia Guido
w dniu 20.04:
klasy 0-2 Teatr w Bdzinie
klasy 3a,3b - wycieczka do Warszawy
klasy 4a,4b - Krakw /Muzeum Historyczne, podziemia rynku, gra miejska/
klasa 5a,5m,6 - wycieczka Sandomierz/Zamo
klasy 1G,2G - Katowice NOSPR


DRODZY UCZNIOWIE!
CO ROKU 22 KWIETNIA NA CAYM WIECIE JEST UROCZYCIE OBCHODZONY DZIE ZIEMI.
SZKOA CHCE ZWRCI UWAG NA PROBLEM DBANIA O RODOWISKO NATURALNE,
W ZWIZKU Z TYM DLA UCZNIW KLAS 0-III ZOSTAJE OGOSZONY MIDZYKLASOWY KONKURS PLASTYCZNY
\"NASZA ZIEMIA - OCHRONA, PRZYRODA, CZOWIEK\"

PRACE PLASTYCZNE W FORMACIE A4 W DOWOLNEJ TECHNICE NALEY ODDA PANI WYCHOWAWCZYNI DO 21 KWIETNIA.
WYNIKI KONKURSU ZOSTAN OGOSZONE W PITEK 22 IV O GODZ. 12:05 W WIETLICY ZE SCEN.
SERDECZNIE ZACHCAM UCZNIW KLAS MODSZYCH DO UDZIAU W DZIAANIACH
PLASTYCZNO-EKOLOGICZNYCH.


Organizator konkursu
Barbara Kozera


Dnia 29 kwietnia na 5 i 6 godz. lekcyjnej odbdzie si I Szkolny Konkurs Piosenki Obcojzycznej dla klas II- VI SP. Konkurs zorganizowany zostanie w sali wietlicy z pianinem. Uczniowie sami przygotowuj podkad- akompaniament do piosenki ewentualnie prosz o akompaniament p. S. Velasquez lub p. A. Kotyl. Jury w skadzie p. M. Tomaszewska,p. G. Jarausz,p. A. Folek, p.S. Velasquez,p. A.Kotyl ocenia bdzie poprawno jzykow, poprawno muzyczn oraz walory estetyczne wykonywanej piosenki. Zgoszenia do konkursu do dnia 27.04. przyjmuje p. S. Velasquez lub p. A. Kotyl.