Konkurs Matematyczne Preteksty

Uczniowie zerwki Szymon Jackiewicz oraz Filip Moroz zajli ex aequo drugie miejsce w oglnopolskim konkursie Matematyczne Preteksty. GRATULUJEMY!


KONKURS PRZYRODNICZY EDI PANDA

Konkurs Przyrodniczy Edi Panda odbdzie si 14 kwietnia (czwartek) o godzinie 9.00 w sali przyrodniczej.
Zagadnienia do konkursu znajduj si na stronie internetowej:
http://www.edi.edu.pl/przyroda


Katarzyna Kosiska

Drodzy uczniowie,
zapraszam Was do wzicia udziau w midzyszkolnym konkursie plastycznym \"Biedroneczko le do nieba\" powiconemu twrczoci ks. Jana Twardowskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniw klas kl.I-III i IV-VI oraz gimnazjalistw.
Chtnych prosz kontakt lub o skadanie gotowych prac w pokoju nauczycielskim najpniej do dnia 9 maja (prace zbiera P. Agnieszka Lisowska).

OPIS PRAC:
Prace powinny by podpisane na odwrocie. Naley poda: imi i nazwisko autora pracy, klas oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem ktrego praca zostaa wykonana, numer szkoy z telefonem kontaktowym. Praca powinna by rwnie opatrzona tytuem wiersza do ktrego zostaa wykonana.

ZASADY KONKURSU
1.Tematyka konkursu powinna dotyczy twrczoci ks. Jana Twardowskiego, a w szczeglnoci jego poezji.

2.Prace plastyczne powinny by ilustracj do wybranego przez ucznia wiersza.

3.Prace w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika...) wykonane na A3.

4.Ocenie podlega bd:
-zgodno tematyczna z tekstem literackim.
-interpretacja i oryginalno w podejciu do tematu.
-oglne wraenie artystyczne.
-estetyka wykonania pracy.

5.Zwycizcy otrzymaj nagrody i wyrnienia.

Pozdrawiam i zachcam do podjcia wyzwania,
Agnieszka Lisowska


POTRZEBNA POMOC!
Jak ju wspominalimy, uczniowie z naszej szkoy wystpili na Finale Oglnopolskim Odysei Umysw, ktry zakoczy si dla nas sukcesem - wywalczylimy moliwo reprezentowania Polski na Finaach wiatowych na Uniwersytecie Iowa w USA. Udzia w Finaach wiatowych pociga za sob ogromne koszty, wykraczajce poza moliwoci budetw szkolnych i domowych. Zwracamy si do Pastwa z prob pomocy w poszukiwaniu gwnych sponsorw.
Nie moemy pozwoli, by nasza praca i tak ogromny sukces Dzieci poszed na marne z powodu problemw finansowych. Gorco zachcamy Pastwa do wsppracy.
Pomocy finansowej poszukujemy z kadego moliwego rda. Aby reprezentowa Polsk na Finale wiatowym w Stanach Zjednoczonych potrzebujemy ok. 8 tys. PLN od osoby. Na t kwot skadaj si: bilety lotnicze ok., zakwaterowanie i wyywienie na miejscu, bilety komunikacyjne m.in transport z lotniska, koszty organizacyjne. Kada zotwka ma dla nas ogromne znaczenie. Rozmawiamy z potencjalnymi sponsorami jednak aden z nich nie podj si pokrycia cakowitych kosztw.
Moe Pastwa firma w ktrej jestecie pracownikiem lub Wasza firma jest w stanie by naszym sponsorem?
Kada kwota jest na wag zota. Wierzymy, e uda nam si nie zawie naszych Dzieci i Stanw Zjednoczonych, ktre czekaj na talenty z naszej szkoy.
Jestemy spoecznoci szkoln. Pokamy to:)
Za rok, dwa... Pastwa dziecko moe mie tak szans. Kto wie :)

Co oferujemy sponsorom?
- nazwa firmy jako sponsora bdzie podawna we wszystkich informacjach kierowanych do wszystkich mediw na etapie przygotowa, podczas wyjazdu i po powrocie.
- logo firmy sponsorujcej nasz wyjazd na stronie szkoy w roku szkolnym 2016/17,
- logo firmy umiecimu na koszulkach, w ktrych czonkowie druyn bd si fotografowa na wiatowych finaach w USA!
- wymienienie firmy jako sponsora w komunikacji spoecznociowej w ramach portalu Facebook.

Jeeli interesuje Pastwa firm wsppraca albo prywatnie proponujecie Pastwo mniejsze wsparcie, skonaktujcie si z Rodzicami naszej szkoy odpowiedzialnymi za kontakty ze sponsorami.
Pani Pawowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; 503942331
Pan Zjawiony
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; 509026601


Zmieniony termin obozu aikido

Zmiana terminu Obozu Aikido w Szczyrku:
Modsze dzieci 18-24 lipca
Starsze dzieci 18-29 lipca
Informacje i zapisy:
Szymon Bialik
Kazimierz Pilch
tel. 601 999 985 mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


KONKURS FOTOGRAFICZNY WIOSNA W OBIEKTYWIE

Serdecznie zapraszamy do udziau w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanym przez wietlic 4-6!

Regulamin konkursu:
1. Przedmiot konkursu stanowi fotografie przedstawiajce budzc si do ycia przyrod.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw klas 4-6 szkoy podstawowej.
3. Przystpienie do konkursu nastpuje przez zgoszenie maksymalnie 2 prac fotograficznych. Format prac:
odbitki kolorowe
13x18 cm
4. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomonta itp.
5. Kada zgoszona do konkursu praca fotograficzna powinna na odwrocie zawiera czytelne informacje, napisane drukowanymi literami:
Tytu pracy
Imi i nazwisko
Klas
6. Prace konkursowe naley skada bezporednio do pani Adriany Baron i Aleksandry Folek.
7. Termin skadania prac upywa: 29 kwietnia 2016r.
8. Zgoszone prace bd eksponowane na wystawie pokonkursowej w wietlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoy.