Mamy wielki zaszczyt ogosi, e udzia Omegi w oglnopolskich finaach Odysei Umysu zakoczy si dla naszej szkoy spektakularnym sukcesem. Nasza druyna wrcia z Gdyni z tytuem mistrzowskim i ZOTYM PUCHAREM! Jako laureaci pierwszego stopnia, BDZIEMY REPREZENTOWA POLSK na midzynarodowych finaach Odysei Umysu w Stanach Zjednoczonych. Druyna oczarowaa jurorw pojazdem stworzonym samodzielnie z wakw do ciasta, piknymi strojami (w tym anty-stresow sukni z folii bbelkowej), talentem aktorskim, niespotykan kreatywnoci i umiejtnoci wsppracy w rozwizywaniu - nierzadko spontanicznych - problemw. Warto zaznaczy, e zwycistwo naszej druyny przypada na jubileuszow, 25. rocznic tego prestiowego konkursu w Polsce. Wyjtkowo owej rocznicy podkrela fakt, e w tym roku pobity zosta rekord - a 215 druyn, ktre uzyskay awans na szczeblu regionalnym, ubiegao si o wyjazd do Iowa State University na finay wiatowe. Udao si to wanie uczniom Omegi, z czego jestemy niezwykle dumni!

W skad zwyciskiej druyny wchodz: Julia Doroniewicz, Karolina Mazurkiewicz, Maja Pawowska, Emilia Grecka, Mikoaj Rybicki, Dominika Zjawiony i Grzegorz muda.

Nad Odyseuszami czuwa (obecnie rozpierany przez dum) trener, Grzegorz Jarausz.


Omega Mistrzem Polski

Z wielk dum i radoci informujemy, e druyna Omegi z kl. 5m pod opiek Pana Grzegorza Jarausza zostaa mistrzami Polski Odysei Umysw, a teraz....fina wiatowy w USA.


GRATULUJEMY!!!!!


Zachcamy do wzicia udziau w konkursie \"Baniowa matematyka\":)
Poamania Pir!:)


REGULAMIN
III MIDZYSZKOLNEGO KONKURSU
POLONISTYCZNO - MATEMATYCZNEGO
DLA KLAS PITYCH SZKӣ PODSTAWOWYCH
BANIOWA MATEMATYKA
Cele konkursu:
o rozbudzenie zainteresowania baniami
o popularyzacja czytania
o rozbudzanie wyobrani
o rozwijanie umiejtnoci dostrzegania matematyki w yciu codziennym
o wdraanie do wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy matematycznej
o rozwijanie umiejtnoci poprawnego pisania
Forma konkursu:
Uczestnicy konkursu wybieraj jedn z bani z listy i opowiadaj j, rozbudowujc j o treci
matematyczne, nie zmieniajc przy tym zasadniczej fabuy ani bohaterw.
Ocenie podlega bd:
- ilo wprowadzonych treci matematycznych,
- wyobrania i oryginalno,
- pomysowo,
- poprawno pod wzgldem ortograficznym, gramatycznym i interpunkcyjnym,
- estetyka pracy
Prace konkursowe powinny by pisane odrcznie na kartkach formatu A4 i powinny zajmowa
minimalnie jedn, a maksymalnie trzy strony. Prace prosimy przesya na adres :
Szkoa Podstawowa nr 66
ul. Bolesawa Krzywoustego 7
40 - 870 Katowice
tel. 32 254 16 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
z dopiskiem Konkurs polonistyczno - matematyczny Baniowa matematyka
Kada praca powinna by podpisana:
Imi i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoa, adres mailowy szkoy, imi i nazwisko
nauczyciela organizujcego konkurs na terenie szkoy.
Z jednej szkoy prosimy o nadesanie najwyej trzech prac.
Prac konkursowych nie zwracamy.
Termin konkursu:
Prace prosimy przesya do 30 kwietnia 2016r.
Rozwizanie konkursu odbdzie si w terminie do 31 maja 2016 r.
O wynikach konkursu oraz sposobie i terminie wrczenia nagrd za I, II i III miejsce poinformujemy
mailem. Wyniki bd rwnie opublikowane na stronie naszej szkoy.
Werdykt jury jest ostateczny.
Komisja: nauczyciele jzyka polskiego: mgr Justyna Marczuk, mgr Ewelina Thiel - Matejczuk
nauczyciele matematyki: mgr Krystyna Cabaa, mgr Ewa Kuczera,
Lista bani konkursowych:
1. Kot w butach Charles Perrault
2. Diamenty i ropuchy Charles Perrault
3. Knyps z czubkiem Charles Perrault
4. Kopciuszek Charles Perrault
5. Pikna i Bestia Charles Perrault
6. Tomcio Paluch Charles Perrault
Przykad:
Fragment bani O rybaku i zotej rybce J. i W. Grimm
Wersja oryginalna:
y sobie pewien rybak ze sw on; mieszkali w maej lepiance nad samym morzem. Co
dzie siada rybak na brzegu, zapuszcza wdk i owi.
Wersja konkursowa:
Za siedmioma grami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami y sobie pewien
trzydziestoletni rybak ze sw o trzy lata modsz on; mieszkali w maej lepiance
o powierzchni 25 m nad samym morzem. Co dzie o godzinie 5 - tej rano siada rybak na
brzegu, zapuszcza wdk o dugoci 2 metrw i przez 3 godziny owi.

Szanowni Rodzice uczniw szkoy podstawowej kl. VI i gimnazjum klas I-III
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszym edukacyjnym partnerem w zakresie ksztacenia jzykw obcych, firm Project Travel z Katowic, ktre odbdzie si w dniu 30.03 (roda) o godz. 17.45. Spotkanie odbdzie si w wietlicy ze scen.
W trakcie spotkania Project przedstawi kompleksow ofert w zakresie moliwoci dodatkowego ksztacenia jzykowego, jak rwnie projektw naukowych obozw jzykowych, ktre Zarzd STE i dyrekcja szkoy wprowadza od roku szkolnego 2016/2017. Obozy organizowane bd dla naszych uczniw w trakcie roku szkolnego.
Propozycje omawiane na spotkaniu to m. in:
- wyjazdy na zielon i bia szko, wyjazdy sportowo-rekreacyjne i edukacyjne
- wyjazdy jzykowe w cigu roku szkolnego (grupy) do zagranicznych szk jzykowych (gwnie Anglia, Irlandia)
- szeroka oferta jzykowych wyjazdw indywidualnych w okresie letnim: campy modzieowe, wyjazdy rodzinne, przygotowanie do egzaminw, kursy tematyczne np. literatura, eglarstwo, tenis czy leadership
- moliwoci nauki w UK/USA/Kanadzie - edukacja w szkoach prywatnych i publicznych, matura midzynarodowa IB, A-level. przygotowanie do studiw, studia na zagranicznych uczelniach.
Wicej informacji o Project Travel:

Project to firma, ktra od wielu lat zajmuje si edukacj jzykow i akademick dzieci, modziey i dorosych midzy innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Jako jedyna firma w Polsce jest partnerem wiodcych instytucji wyznaczajcych standardy w ksztaceniu: English UK, Quality English, IALC i British Council. Wci pozyskuje wiedz i kontakty biorc udzia w najwaniejszych midzynarodowych konferencjach edukacyjnych oraz starajc si o kolejne czonkostwa w organizacjach zrzeszajcych szkoy o najwyszym standardzie zarzdzania jakoci. Wsppracuje z wieloma szkoami prywatnymi, publicznymi, centrami jzykowymi oraz szkoami wyszymi z caego wiata, oferujc ich programy na terenie caej Polski. Dziki tej wsppracy moe kierowa do swoich Klientw specjalnie dedykowane propozycje.
Wicej na www.project-school.pl oraz www.project-travel.pl


konkurs Olimpus

Nasi uczniowie: Igor Patryas, Jakub ylski i Alicja Laske wzili udzia w konkursie Olimpusa z geografii.
Za udzia w konkursie otrzymali dyplomy uznania.

Gratulacje !


Samorzd Szkolny oraz Szkolny Klub Wolontariatu ogaszaj zbirk odziey uywanej- dziecicej, modzieowej, dla dorosych. Odzie przekaemy Rodzinnym Domom Dziecka - akcja fundacji \"Happy Kids\"- TuSieDa. Ubrania, ktre nie nadaj si do noszenia zostaj poddane recyklingowi, reszta jest przekazywana potrzebujcym. Akcja trwa od 15.03 do 15.04. Ubrania prosz przekazywa pani wonej lub pani ochroniarz.

Dzikujemy.