Z dum informuj, e Nasi Uczniowie zdobyli MISTRZOSTWO KATOWIC W TENISIE STOOWYM SZKӣ PODSTAWOWYCH. W skad druyny wchodzili:

Mikoaj Adamczyk
Hubert Zitara
Maksymilian Koacz

Oprcz tego sukcesu chopcy indywidualnie zajli bardzo wysokie lokaty:

INDYWIDUALNYM MISTRZEM KATOWIC W TENISIE STOOWYM zosta Mikoaj Adamczyk
III miejsce zaj Hubert Zitara
VII miejsce zaj Maksymilian Koacz

BRAWO CHOPCY!!!!!!!!


Samorzd Szkolny oraz Szkolny Klub Wolontariatu ogaszaj zbirk odziey uywanej- dziecicej, modzieowej, dla dorosych. Odzie przekaemy Rodzinnym Domom Dziecka - akcja fundacji "Happy Kids"- TuSieDa. Ubrania, ktre nie nadaj si do noszenia zostaj poddane recyklingowi, reszta jest przekazywana potrzebujcym. Akcja trwa od 15.03 do 15.04. Ubrania prosz przekazywa pani wonej lub pani ochroniarz.

Dzikujemy.


KOLEJNY SUKCES

Z dum ogaszamy, i nasze trzy uczennice z klasy III gimnazjum:

-Anna Buk,
-Alicja Laske,
-Julia Moska

zostay laureatkami WOJEWDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z WIEDZY O SPOECZESTWIE.

Tytu laureata da Naszym uczennicom wejcie do kadej szkoy redniej, zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o spoeczestwie oraz moliwo ubiegania si o stypendium Prymus.

Gratulujemy!!!

DZIEWCZYNY - JESTEM Z WAS BARDZO DUMNY :)))
Dzikuj, za Wasz cik prac.


Serdeczne gratulacje!!!

Informujemy, e Aleksander Timm, IIG zosta finalist III etapu konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego! Serdeczne gratulacje!


Informuj, e w poniedziaek 21.03 uczniowie z klas 1-3 SP wezm udzia w halowym turnieju piki nonej "Wagarowicz 2016" w Katowicach - Ligocie.
Wyjazd 8.30, powrt ok. godziny 14.00.

Skad:
Karol Adamczyk
Jan Golder
Micha Guc
Tomasz Myrta
Tymek Kurowski
Olek Sztwiertnia
Micha Rotkegel


W zwizku z koniecznoci realizacji procesu dydaktycznego w szkole Europejski Dzie Wiosny odbdzie si w innym terminie.