Konkurs PTAKI W OBIEKTYWIE

PTAKI W OBIEKTYWIE

 Nauczyciele przyrody zapraszaj uczniw klas IV, V i VI do wzicia udziau w szkolnym konkursie "Ptaki w obiektywie".
  Naley wykona jedno zdjcie formatu A4 przedstawiajce ptaki lub ptaka. Do pracy naley doczy imi i nazwisko autora zdjcia.Prace oddajemy nauczycielom przyrody do 18 kwietnia.
   Wszystkie prace bd wyeksponowane na wystawie, a najciekawsze zostan nagrodzone.

               organizatorzy:

               Katarzyna Kosiska
               Magdalena Bukowska
               Mariola Korzeniowska


Serdeczne podzikowania dla pani M. agockie za spoeczna postaw i pomoc w organizacji wyjazdu Odyseuszy na fina w Gdyni.  


Zawody narciarskie

Gratulacj dla Dziewczyn reprezentujcych szko w mistrzostwach Katowic w narciarstwie alpejskim.

W kategorii szk gimnazjalnych:
I miejsce - Anna Buk
II miejsce - Ewa Szklarek
V miejsce - Magdalena Rodziewicz

Dziewczyny zdobyy I miejsce w klasyfikacji druynowej, rywalizujc rwnie z chopakami.

Szczegy wraz z fotorelacj na szkolnym profilu na facebooku.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085980371452977.1073741833.1080952361955778&;type=3


KONKURS PRZYRODNICZY EDI PANDA

Nauczyciele przyrody zapraszaj uczniw klas 4-6 do udziau w konkursie przyrodniczym EDI PANDA, ktry odbdzie si 15 kwietnia 2016r.

Zgoszenia przyjmowane s u nauczycieli przyrody do 17 marca 2016r.

Koszt to 9 z od osoby.

Zakres tematyczny dla poszczeglnych klas znajduje si stronie: www.edi.edu.pl/przyroda

XXII OGLNOPOLSKI PRZEGLD
TWRCZOCI LITERACKIEJ DZIECI I MODZIEY
KACZE PIRO 2015/2016.
REGULAMIN
1. Udzia w Przegldzie jest dobrowolny.
2. Teksty nadsyane na Przegld (jeden komplet):
 nie mog by wczeniej publikowane (prasa, literatura, internet) oraz nagrodzone lub
wyrnione w innych konkursach i przegladach,
 nie mog liczy wicej ni 8 stron prozy lub 3 strony wierszem (wycznie
w maszynopisie, rozmiar strony A4, margines 2,5 cm z kadej strony, rozmiar
czcionki 12),
 musz by podpisane pseudonimem (obok koniecznie naley poda wiek autora,
ktry nie moe przekroczy 21 lat).
3. Kady autor moe zgosi maksymalnie 1 tekst proz i 3 utwory pisane wierszem.
4. Do tekstw naley doczy:
a) 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: doc, docx lub rtf) na pycie CD/DVD
opisanej pseudonimem autora (w nawiasie prosimy poda wiek autora).
b) zaklejon kopert, opisan pseudonimem autora (takim samym jak na pracy i pycie
CD/DVD) zawierajc:
 wypenion czytelnym pismem kart zgoszenia (zacznik nr 1 do Regulaminu),
 podpisane owiadczenia przez uczestnika, lub jeli uczestnik jest niepenoletni,
przez jego prawnego opiekuna (zacznik nr 2 do Regulaminu),
 dowd uiszczenia opaty wpisowej lub jego kserokopi.
5. Brak wymaganych dokumentw spowoduje niezakwalifikowanie do Przegldu.
6. Zgoszenie na Przegld jest zwizane z opat wpisow w wysokoci 15,00 z do dnia
20 czerwca 2016r. na konto:
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Modziey w Katowicach
PKO BP II/O Katowice 08 1020 2313 0000 3402 0185 8653
koniecznie z dopiskiem PRACOWNIA LINGWISTYCZNA  KACZE PIRO
2 / 4
7. Wpata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziau
w Przegldzie.
8. Komplet dokumentw (praca, koperta i pyta CD/DVD) naley nadesa do dnia
20 czerwca 2016r. na adres:
Paac Modziey
Pracownia Lingwistyczna
ul. Mikoowska 26
40-066 Katowice
z dopiskiem na kopercie Kacze Piro
9. Prace niespeniajce wymogw regulaminu nie zostan zakwalifikowane do Przegldu.
10. Uczestnicy Przegldu nie maj moliwoci wgldu do zoonych prac.
11. Ogoszenie wynikw Przegldu odbdzie si w listopadzie 2016 roku (termin finau moe
ulec zmianie). Laureaci zostan poinformowani o dokadnym terminie finau za pomoc
poczty e-mail. Po finale lista laureatw zostanie opublikowana na stronie internetowej
Paacu Modziey w Katowicach: http://pm.katowice.pl
12. Nagrody dla Laureatw Przegldu nie bd wysyane za porednictwem poczty.
13. Komplet dokumentw (praca, koperta i pyta CD/DVD) nie bdzie odsyany osobom,
ktre zgosiy je na Przegld.
14. Organizatorzy Przegldu zastrzegaj sobie prawo do wykorzystania fragmentw prac
zgoszonych na Przegld.
15. Autorzy prac zgoszonych na Przegld wyraaj zgod na nieodpatne wykorzystanie lub
twrcze przetworzenie przez organizatora Przegldu caoci lub czci zgoszonych przez
nich prac.
16. Regulamin Przegldu wraz z kart zgoszenia zostan zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora: http://pm.katowice.pl
17. Informacji udzielamy pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 Gimnazjum zgaszaj ch udziau w konkursie swoim polonistkom:) Uczniowie klas modszych zgaszaj ch udziau swoim Paniom:)


Dzikujemy kolejnym sponsorom (o dobrych sercach i poczuciu, e nasza szkolna spoeczno to wanie spoeczno i wszyscy jestemy za ni odpowiedzialni) naszego wyjazdu na fina Odysei do Gdyni- p. muda (pomoc finansowa) oraz p. H. Jeruzal (smakoyki dla Odysejowiczw).

Dzikujemy!!!