Serdeczne gratulacje dla

Adama Linerta z IIIG
i
Aleksandra Timma z IIG

za zdobycie tytuu LAUREATA w konkursie przedmiotowym z jzyka angielskiego.

Dumny i szczliwy nauczyciel jzyka angielskiego :-)
Hanna Jeruzal

P.s. Dziki chopcy za cik prac, zaangaowanie i profesjonalne podejcie do tematu. :)


Informuj, e 21 marca (poniedziaek) reprezentacja Szkoy z klas 1-3 SP wemie udzia w Halowym Turnieju Piki Nonej "Wagarowicz 2016" organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Akademii Moda GieKSa.

W turnieju zgoszonych moe zosta 9 uczestnikw, 3 z klas 1, 3 z klas 2 i 3 klas 3.

Szczegy przekae uczniom na zajciach dodatkowych z piki nonej.


Informujemy, e wypraw Odyseuszy do Gdyni wspary kolejne osoby- bardzo dzikujemy Pastwu Mazurkiewicz za zorganizowanie przewozu scenografii, a Pastwu Pierzyskim za pomoc w organizacji wyywienia i dokumentowaniu przebiegu finau.


Informujemy z przyjemnoci,ze mamy  pierwszego sponsora wyjazdu na fina Odysei Umysu w Gdyni- p.A. Pocenty. Pani Agata wspara nasz wyjazd finansowo. Serdecznie dzikujemy i liczymy na Pastwa odzew:)

 

Debata oksfordzka 21 III 2016r. klasy I-II gimnazjum

Zapraszam uczniw klas I i II gimnazjum do wzicia udziau w debacie oksfordzkiej 21 III 2016 r. o godz. 12.00 w sali przyrodniczej.

Temat: "Czy Cygan to inwektyw?"

Czekam na zgoszenia dwch czteroosobowych grup do 9 marca br.

Kada grupa skada si z 4 mwcw:
-pierwsi mwcy maj za zadanie zdefiniowa tez debaty oraz poda kilka najwaniejszych argumentw,
-drudzy mwcy maj za zadanie poda nowe argumenty rozszerzajc stanowisko strony + mog odnie si do wypowiedzi oponentw,
-trzeci mwcy maj za zadanie przede wszystkim podwaa argumentacj strony przeciwnej,
- czwarci mwcy maj za zadanie przede wszystkim podsumowa ca argumentacj swojej strony, mog ewentualnie poda dodatkowe argumenty.

Debata ma przebieg kulturalny, nie dopuszczalne jest ublianie i wymiewanie strony przeciwnej. Strona propozycji przedstawia swoj argumentacj, natomiast strona opozycji j kontruje. Nad przebiegiem debaty czuwa marszaek, ktry mwcom wyznacza czas. Publiczno moe zada pytanie lub zgosi stwierdzenie sygnalizujc ten fakt podniesieniem rki, ale tylko i wycznie za zgod mwcy.  Ten czas jest mu wliczany do czasu indywidualnej wypowiedzi.

Marszaek ukasz Gdzik


Z wielk radoci informujemy, e nasze 2 druyny startujce w eliminacjach regionalnych w Krakowie w programie Odyseja Umysu zakwalifikoway si do oglnopolskiego finau programu, na ktry jedziemy 1-3.04. 2016. (Z lokat - II miejsce, przy czym w eliminacjach uczestniczyo 70 druyn ze lska i Maopolski!!!).
W zwizku z tym zwracamy si do Pastwa z prob o pomoc.
Do tej pory koszty udziau w programie ponosia szkoa. Teraz chcielibymy prosi nasz szkoln spoeczno, a zwaszcza rodzicw o pomoc w sfinansowaniu etapu oglnopolskiego.
Koszt naszego udziau to kwota ok. 5 tys z. (Udzia w finale, noclegi, przejazd). Jestemy take otwarci na propozycje tzn. moe kto z Pastwa mgby zorganizowa przejazd druyn wraz z mnstwem duych bagay do Gdyni? A moe cho samego bagau? A moe tasze noclegi na miejscu/ posiki?
Czas nas nagli - dlatego bardzo prosimy o informacje do czwartku- 10.03.do p. M. Tomaszewskiej
Jeszcze raz prosimy o wsparcie i z gry dzikujemy za udzielon nam pomoc.

Skad druyn:
Dumny:) trener nr 1: M. Tomaszewska
Ala K. 4b
Emilka P. 4b
Oskar F. 4b
Hubert Z. 4b
Magosia W. 5a
Mateusz K. 5 mi
Micha K. 5 mi
Dumny trener nr 2: Grzegorz Jarausz
Emilka G. 5 mi
Julia D. 5 mi
Dominika Z. 5 mi
Maja P. 5 mi
Karolina M. 5 a
Grzegorz . 5 mi
Mikoaj R. 5 mi