Skad Rady Rodzicw Spoecznego Przedszkola, Szkoy Podstawowej i Gimnazjum "OMEGA"

 

Przewodniczca ? Ewa Fidyk

Zastpca  Przewodniczcej ? Marzena Franke

Skarbnik ? Justyna Gibaszewska