Spoeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach  jest organem zaoycielskim i prowadzcym Spoeczne Przedszkole, Szko Podstawow i Gimnazjum "OMEGA". Od kwietnia 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Poytku Publicznego.

 

Skad Zarzdu Spoecznego Towarzystwa Edukacyjnego

 Prezes Zarzdu: Jerzy Seremak

 Wiceprezes Zarzdu: Aleksandra Wolska-Balina

Wiceprezes Zarzdu: Grzegorz Pilarczyk


Skad Komisji Rewizyjnej Spoecznego Towarzystwa Edukacyjnego

 

Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej ? Przemysaw Lalik

Wiceprzewodniczca Komisji Rewizyjnej ? Ewa Kurdybacha

Sekretarz Komisji Rewizyjnej ? Monika Kowalczyk ? Wide

Czonkowie Komisji Rewizyjnej: Barbara Kwiatkowska, Jarosaw Opitek.