Kalendarz roku szkolnego 2015/16


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016


1.

Rozpoczcie roku szkolnego

1 wrzenia 2015 r. (wt.)

2.

Dzie wolny od zaj dydaktycznych w dniu KEN

14 padziernika 2015  (r.)

3.

Zimowa przerwa witeczna oraz Nowy Rok.

od 23 grudnia 2015 r.
do 3 stycznia 2016 r.

4.

Wystawienie ocen na I semestr

do  2 lutego 2016 r. (wt.)

5.

Zakoczenie I semestru

 12 lutego 2016 r. (pt.)

6.

Ferie zimowe

od 15  do 28 lutego 2016 r.

7.

Rozpoczcie II semestru

29 lutego 2016 r. (pn.)

8.

Dzie wolny od zaj dydaktycznych w dniu sprawdzianu szstoklasistw (tylko szkoa podstawowa).

Cz.1 jzyk polski i matematyka;

Cz. 2 jzyk obcy (j. angielski).

5 kwietnia 2016 r. (wt.)

9.

Wiosenna przerwa witeczna

od 24 do 29 marca 2016r.

10.

Dni wolne od zaj dydaktyczno-wychowawczych w gimnazjach
w dniach egzaminw (tylko gimnazjum):

  - cz humanistyczna (j. polski, historia, wos);

  - cz matematyczno ? przyrodnicza

(matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia);

  - cz jzykowa (j. angielski: cz. podstawowa i rozszerzona)

 

18 kwietnia 2016 r. (pn.)

19 kwietnia 2016 r. (wt.)

20 kwietnia 2016 r. (r.)

11.

Wystawienie ocen rocznych/ kocowych.

do  14 czerwca 2016 r. (wt.)

12.

Zakoczenie rocznych zaj dydaktyczno ? wychowawczych

24 czerwca 2016 r. (pt.)

13.

Ferie letnie

od 25 czerwca 2016 r.

do 31 sierpnia 2016 r.

14.

Dodatkowe dni wolne od zaj ustalone przez dyrektora szkoy

2 maja 2016 r. (pn.)

27 maja 2016 r. (pt.)

15.

Ustawowe dni wolne od zaj dydaktyczno-wychowawczych.

11 listopada 2015 r. (r.)

6 stycznia 2016 r. (r.)

3 maja 2016 r. (wt.)

26 maja 2016 r. (czw.)

 


ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI:


Zebrania Rady Pedagogicznej

09 wrzenia 2015 r.

17.00

zebranie organizacyjne

09 IX 2015 r., 15.35

14 IX 2015 r., 16.00

21 padziernika 2015 r.

17.00

konsultacje

21 X 2015 r., 15.35

16 grudnia 2015 r.

16.30

17.30

konsultacje u nauczycieli

zebranie ?  propozycje ocen

16 XII 2015 r., 15.35

10 lutego 2016 r.

17.00

zebranie:

?         oceny semestralne
(kl. 4-6 SP i gimnazjum)

?         opinie o uczniach (klasy 0, 1-3)

03 II 2016 r., 15.35

30 marca 2016 r.

17.00

konsultacje

30 III 2016 r., 15.35

27 kwietnia 2016 r.

17.00

konsultacje

27 IV 2016 r., 15.35

01 czerwca 2016 r.

17.00

zebranie ?  propozycje ocen

25 V 2016 r., 16.00KONFERENCJE:


Godzina

I SEMESTR

Klasyfikacyjna:

Zatwierdzajca:

03 II 2016 r. (r.)

05 II 2016 r. (pt.)

15.35

15.35

Plenarna:

08 II 2016 r. (pn.)

16.00

II SEMESTR

Klasyfikacyjna:

Zatwierdzajca:

15 VI 2016 r. (r.)

17 VI 2016 r. (pt.)

16.00

16.00

Plenarna:

24 VI 2016 r. (pt.)

14.00