KADRA SZKOY


IMI I NAZWISKO


PRZEDMIOT/FUNKCJE

WYCHOWAWCA

 ILONA HELIK

 

dyrektor szk i przedszkola

 IZABELA JAKUBOWSKA

 

edukacja przedszkolna wychowanie fizyczne gimnastyka korekcyjna, basen

wychowawca klasy ?0?

 MARTA BANA

 

edukacja wczesnoszkolna, wietlica szkolna

wychowawca klasy 1? SP

 ANNA WOJTALA

 

edukacja wczesnoszkolna, wicedyrektor

wychowawca klasy 1 SP

 ANETA SOWASKA

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 2? SP

 KATARZYNA FRCKOWIAK

 

edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna

wychowawca klasy 2 SP

 ANNA JURCZAK

 

edukacja wczesnoszkolna, wietlica (kl. 2-3), basen

wychowawca klasy 2? SP

 BARBARA KOZERA

 

edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna

wychowawca klasy 3? SP

 EWA NOWROCKA

 

edukacja wczesnoszkolna, etyka

wychowawca klasy 3 SP

 ANNA SOROKA

 

jzyk polski (kl. 4?, 4?, 6, Ig), bibliotekarz

wychowawca klasy 4? SP

 MONIKA TOMASZEWSKA

 

jzyk niemiecki (kl. 3-6, Ig, IIIg)

wychowawca klasy 4? SP

 TOMASZ SPYRA

 

w ? f (kl. 2?, 3?, 4?, 5?, 5?, 6, IIIg), basen

wychowawca klasy 5? SP

 MONIKA WOYNAR

 

jzyk polski (kl. 5?, 5?, II,IIIg), etyka (kl. 0-3)

wychowawca klasy 5? SP

 AGATA POCENTY

 

w?f (kl. 2?, 2?, 3?, 4?, 6, Ig, IIg), basen (kl.1-6)

wychowawca klasy 6 SP

 HANNA JERUZAL

 

jzyk angielski (kl. 5?, 5?, 6, I, II, IIIg)

wychowawca klasy I,II G

 AGNIESZKA BERESZKA

Urlop

 

 

 MARIOLA KORZENIOWSKA

 

przyroda (kl. 5?) biologia (gimnazjum), wychowanie do ycia w rodzinie (kl. I,II,IIIg)

wychowawca klasy III G

 UKASZ GDZIK

historia (kl. I, II, III g), historia i spoeczestwo(kl. 4?, 4?, 5?, 5?), wiedza o spoeczestwie (kl. I, II, III g)

 RENATA BRYA

 

matematyka (kl. IIIg), edukacja dla bezpieczestwa (kl. IIg)

 BARBARA OKUNIEWICZ

 

matematyka (kl. 5?, 6, I, IIg)

 BEATA MATYJASZCZYK

 

matematyka (kl. 4?, 4?, 5 ?)

 SZYMON BIALIK

 

historia i spoeczestwo (kl. 6) jzyk niemiecki (kl. IIg), etyka (kl. 4-6 SP i gimnazjum), jzyk czeski, jzyk szwedzki

 GRZEGORZ JARAUSZ

 

jzyk angielski (kl. 0-3 SP)

 ALEKSANDRA FOLEK

 

jzyk hiszpaski (kl.  Ig) wietlica szkolna

wychowawca wietlicy

 GABRIELA GIDOSZ-TOMASZEK

 

jzyk angielski (kl. 4?, 4?) FCE (kl I-IIIg)

 DANUTA SIKORA

 

chemia (gimnazjum)

 TERESA OJRZYSKA

 

fizyka (gimnazjum)

 BARTOMIEJ FUKLIN

 

zajcia komputerowe (kl.0-6),informatyka (I,II g)

 SABINA KABUS

 

zajcia techniczne (kl. 4-6 SP, I, IIg)

 ALICJA KOTYL

 

muzyka (kl. 1?,1?, 3?, 3?, 4-6 SP, Ig)

  ANNA VELASQUEZ-WAWRZYSZKO

 

muzyka (kl. 0, 2?, 2?, 2?), wietlica szkolna

wychowawca wietlicy

 AGNIESZKA LISOWSKA

 

plastyka (kl. 0, 4-6 SP, Ig), zajcia artystyczne (kl. I, IIg)

 IZABELA KULIK-IZYDORCZYK

 

religia (0-6 SP, gimnazjum), wychowanie do ycia w rodzinie (kl. 4-6SP)

 IZABELA LIGUZISKA-WOOWIEC

 

logopeda

 BOENA BEKOT

 

logopeda

 TERESA SMOLKA

 

pedagog szkolny

 BARBARA MIJA

 

surdopedagog

 PATRYCJA SOBCZYK

 

wietlica (kl.0-1)

wychowawca wietlicy

 ADRIANA BARON

 

wietlica (kl.4-6,I-IIIG)

wychowawca wietlicy

 IZABELA ZO-RYTER

 

wietlica

wychowawca wietlicy

 DOROTA ACZEK-JANICKA

 

urlop

 EWA KLIMEK

 

urlop

 KAROLINA KUREK

 

urlop

 

        ZAJCIA DODATKOWE


 EVA PIOTROWSKA native speaker - j. ang. (kl. 1-5, I-III g)
 JZEF NIEDWIECKI teatr
 BEATA CHREN teatr 
 ANNA PROKSA fotografia
 BARTOSZ PLEBAN informatyka
 BARTOSZ BIALIK harcerstwo
 AGATA POCENTY tenis ziemny 
 TOMASZ SPYRA pika nona 
 KAZIMIERZ PILCH  aikido 
 DARIUSZ KUCZERA tenis stoowy 
 PAWE STKAA  taniec nowoczesny 
 TOMASZ WIATOCH szachy 
 STANISAW UKASZEK  szachy 
 ANNA WINIEWICZ jzyk woski 
 BARTOSZ PIESZKA  pianino 
 MAGORZATA SMOL  gitara 
 DARIUSZ LAMPKOWSKI  gitara