Spoeczne Gimnazjum ?OMEGA? im. Grnolskich Noblistw w Katowicach

historia-gimnazjum-01

 

 

 

 

  Podanie o przyjcie dziecka do Gimnazjum ?OMEGA?

 

  Regulamin rekrutacji do Gimnazjum ?OMEGA?

 

 

 

 W Gimnazjum ?OMEGA? zapewniamy naszym uczniom:

 • Bezpieczestwo w caodobowo chronionym obiekcie,
 • Troskliw opiek od godz. 7: 15 do 17:30,
 • Zindywidualizowan prac w klasach liczcych standardowo do 16 uczniw (w wyjtkowych sytuacjach maksymalnie 18 uczniw),
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony najlepszymi w wojewdztwie wynikami zewntrznego egzaminu gimnazjalnego,
 • Nauk jzyka angielskiego (5 godz. tygodniowo w tym jedn z native speakerem) i jzyka niemieckiego (2 lub 3 godz. tygodniowo w zalenoci od klasy) prowadzon przez wykwalifikowan kadr po filologii angielskiej i germanistyce. Kontakt i wymian dowiadcze z uczniami szkoy w Szwecji w ramach programu eTwinning,
 • Przygotowanie do midzynarodowego egzaminu z jzyka angielskiego FCE (First Certificate In English),
 • Przygotowanie do egzaminw zewntrznych z jzyka niemieckiego na poziomie FIT 1 i FIT 2 (we wsppracy z Goethe-Institut),
 • Zajcia fakultatywne z jzyka polskiego i matematyki,
 • Lekcje informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 • Sale lekcyjne wyposaone w tablice multimedialne,
 • Moliwo zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL) ? uznawanego we wszystkich krajach UE,
 • Zajcia z regionalizmu. W tej dziedzinie wsppracujemy z Muzeum Historii Katowic,
 • Edukacj muzyczn we wsppracy z Akademi Muzyczn w Katowicach,
 • W klasach 2 i 3 zajcia warsztatowe prowadzone przez pracownikw poradni psychologiczno-pedagogicznej wspomagajce uczniw w planowaniu dalszej drogi ksztacenia,
 • Sta opiek psychologa i pedagoga,
 • Prawidowy, skoordynowany rozwj fizyczny w ramach urozmaiconych zaj sportowych m.in. SKS i aikido,
 • Smaczne, urozmaicone obiady,
 • Coroczne wyjazdy integracyjne i edukacyjne,
 • W czasie wakacji moliwo uczestniczenia w obozach sportowych oraz zagranicznych obozach jzykowych (Anglia, Szkocja, Irlandia),
 • W okresie ferii zimowych ciekaw ofert wyjazdw krajowych i zagranicznych na zimowiska i szkki narciarskie, gdzie opiekunami s nauczyciele z naszej szkoy,
 • Wyjcia do teatru, filharmonii i kina,
 • Poza podstawow ofert edukacyjn moliwo wszechstronnego rozwoju zainteresowa, pasji i rozbudzania drzemicych talentw na zajciach pozalekcyjnych i w ramach kek:
  • plastycznego,
  • polonistycznego,
  • biologicznego,
  • historycznego,
  • fizycznego,
  • matematycznego,
  • jzykowego,
  • informatycznego,
  • szkoy taca,
  • edukacji teatralnej.