Spoeczne Przedszkole ?OMEGA? im. Grnolskich Noblistw w Katowicach

 

przedszkole-01


Podanie o przyjecie dziecka do Przedszkola ?OMEGA?

  

Regulamin rekrutacji do Przedszkola ?OMEGA?

 

 

 

 

 Spoeczne Przedszkole ?OMEGA?  im. Grnolskich Noblistw w Katowicach zaprasza codziennie od godziny 7:30 do 17:30. W tym czasie gwarantujemy troskliw opiek w caodobowo chronionym obiekcie.

Nasze przedszkole jest miejscem, ktre zapewnia dzieciom nie tylko zajcia dydaktyczne w oparciu o zatwierdzony przez MEN program nauczania, ale rwnie wspania zabaw oraz opiek wykwalifikowanych i yczliwych nauczycieli.

Dzieci bawi si i ucz w duej i sonecznej sali. Rano maj czas na zjedzenie drugiego niadania, w godzinach poudniowych otrzymuj smaczny obiad, pniej podwieczorek.

W atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji przedszkolaki chtnie podejmuj nowe wyzwania, realizuj materia, ktry inspiruje i rozbudza wyobrani oraz pomysowo. Organizowane zabawy i wiczenia przynosz im rado z odkrywania wasnych moliwoci twrczych i przyczyniaj si do tego, e bez lku i obaw podejmuj nauk w szkole i odnosz sukcesy.

Nauczyciele pracuj najnowszymi metodami w taki sposb, aby wdraa dzieci do poznawania wiata i zdobywania przez nie dowiadcze. Zajcia prowadzone s przez wychowawc oraz nauczycieli poszczeglnych przedmiotw.

Plan zaj zosta poszerzony o nastpujce zajcia:

  • 2 godz. jzyka angielskiego (prowadzonego przez nauczyciela po filologii angielskiej),
  • 1 godz. rytmiki,
  • 3 godz. gimnastyki rozwojowej
  • 1 godz. zaj komputerowych,
  • 1 godz. edukacji teatralnej,
  • 1 godz. religii/etyki (dla zainteresowanych).

Ponadto przedszkolaki mog rwnie bra udzia w bogatej ofercie zaj dodatkowych. Do wyboru s m.in. aikido, muzykoterapia, tenis, nauka gry w szachy oraz taniec.

Zapewniamy opiek psychologa i pedagoga ? wczesne diagnozowanie ewentualnych problemw edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwizania.

Przedszkole znajduje si w budynku szkolnym i dlatego nasi wychowankowie integruj si w naturalny sposb z uczniami modszych klas Szkoy Podstawowej ?Omega?. Wsplnie bierzemy udzia w uroczystociach szkolnych, jak rwnie pozaszkolnych. Jestemy uczestnikami wielu atrakcyjnych wycieczek, koncertw, spotka ze znanymi osobami oraz widzami w teatrze, kinie oraz filharmonii.

W naszej zerwce kadego dnia dzieci wzmacniaj poczucie wasnej wartoci, doskonal koordynacj ruchow, rozwijaj zmysy, a take ucz si tolerancji i koleestwa.

Naszym pragnieniem jest, aby dziecko chtnie uczszczao na zajcia w przedszkolu, ktre zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju oraz kontaktu z rwienikami.

W tym roku uczniami naszej zerwki jest grupa wyjtkowo radosnych i kreatywnych dzieci w wieku 5 i 6 lat.