Spoeczna Szkoa Podstawowa ? OMEGA? im. Grnolskich Noblistw w Katowicach

  

Podanie o przyjcie dziecka do Szkoy Podstawowej    ?OMEGA?

 

  Regulamin rekrutacji do Szkoy Podstawowej  ?OMEGA?

 

 

 

 W Szkole Podstawowej ?OMEGA? zapewniamy naszym uczniom:

 • Bezpieczestwo w caodobowo chronionym obiekcie,
 • Troskliw opiek od godz. 7:15 do 17:30,
 • Zindywidualizowan prac w klasach liczcych standardowo do 16 uczniw (w wyjtkowych sytuacjach maksymalnie 18 uczniw),
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony najlepszymi w wojewdztwie wynikami ze sprawdzianu po klasie szstej i egzaminu gimnazjalnego,
 • Ju w pierwszej klasie nauk jzyka angielskiego (4 godz. tygodniowo) prowadzon przez wykwalifikowan kadr po filologii angielskiej i native speakera,
 • Dodatkowo nauk jzyka niemieckiego - 1 godz. w klasie 3, a nastpnie 3 godz. od klasy 4,
 • Od 1 klasy edukacj informatyczn w nowoczesnej pracowni komputerowej wyposaonej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Spoecznego,
 • Atrakcyjne lekcje z rnych przedmiotw w pracowniach multimedialnych,
 • Sale lekcyjne w klasach 4-6 wyposaone w tablice multimedialne,
 • Opiek psychologa, pedagoga oraz logopedy? wczesne diagnozowanie ewentualnych problemw edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwizania,
 • Prawidowy, skoordynowany rozwj fizyczny poprzez zajcia gimnastyczne, na basenie, tenis, aikido, SKS, gimnastyka korekcyjna, a dla najmodszych rwnie Gry i Zabawy oglnorozwojowe,
 • W klasach 1-3 zajcia w ramach programu edukacyjnego ?Ratujmy i uczmy ratowa? pod patronatem Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy,
 • W czasie wakacji moliwo uczestniczenia w obozach sportowych (konno-tenisowy) oraz zagranicznych obozach jzykowych (Anglia, Szkocja, Irlandia),
 • W okresie ferii zimowych ciekaw ofert wyjazdw krajowych i zagranicznych na zimowiska i szkki narciarskie, gdzie opiekunami s nauczyciele z naszej szkoy,
 • Treningi efektywnego uczenia si, logicznego mylenia, pamici i koncentracji uwagi.
 • Smaczne, urozmaicone obiady,
 • Coroczne tematyczne wyjazdy nad morze dla klas 2-3 na tzw. Zielon Szko (Wioska Indiaska, Rycerstwo redniowieczne, Wioska Piracka) oraz tygodniowe wyjazdy edukacyjne dla klas 4-6,
 • Zajcia z wychowania muzycznego prowadzone we wsppracy z Akademi Muzyczn w Katowicach,
 • Poza podstawow ofert edukacyjn moliwo wszechstronnego rozwoju zainteresowa, pasji i rozbudzania drzemicych talentw w ramach kek:
  • szachowego,
  • plastycznego,
  • polonistycznego,
  • historycznego,
  • matematycznego,
  • informatycznego,
  • jzykowego (m.in. angielski, niemiecki, czeski),
  • szkoy taca,
  • decoupage'u
  • edukacji teatralnej,
 • Zajcia rozwijajce inteligencj emocjonaln prowadzone przez psychologa szkolnego,
 • Zajcia rozwijajce logiczne mylenie w ramach Klubu Modego Geniusza prowadzone przez pedagoga szkolnego we wsppracy ze stowarzyszeniem MENSA Polska,
 • Wyjcia do teatru, filharmonii i kina.