Wyniki 2014/2015

 

Wyniki w roku szkolnym 2014/2015

 

Sprawdzian szstoklasisty 2015

 

REDNIA WYNIKW
w procentach

 

SZKOA ?OMEGA?

POLSKA

WOJEWDZTWO
LSKIE

Wynik oglny:

84,77%

67%

65,81%

Wynik z jzyka polskiego:

87,31%

73%

72,42%

Wynik z matematyki:

82,11%

61%

58,85%

Wynik z jzyka angielskiego:

97,5%

78%

78,28%

Wynik z jzyka niemieckiego:

100%

70%

72,77%


 

Egzamin gimnazjalny 2015

 

REDNIA WYNIKW   

 

 

SZKOA ?OMEGA?


 POLSKA 

WOJEWDZTWO LSKIE

 Historia i wiedza o spoeczestwie


87,14%

64%

64%

 Jzyk polski


83,14%

62%

62%

 Przedmioty przyrodnicze
(geografia, biologia, chemia, fizyka)


78,86%

50%

49%

 Matematyka


81,71%

48%

47%

 Jzyk angielski
(poziom podstawowy)


99,14%

67%

68%

 Jzyk angielski
(poziom rozszerzony)


96%

48%

48%


rednia wynikw:

87,67%

57%


56%


 

Wyniki w roku szkolnym 2013/2014

Sprawdzian szstoklasisty 2014:

TYLKO 3,7 % SZKӣ W POLSCE OSIGNʣO WYNIK NAJWYSZY,
CZYLI POWYEJ 31,4 pkt., W TYM SZKOA PODSTAWOWA ?OMEGA?.


REDNIA WYNIKW
(na 40 punktw moliwych)


SZKOA ?OMEGA?

POLSKA


WOJEWDZTWO LSKIE

32 pkt.

25,82 pkt.


25,44 pkt.


Egzamin gimnazjalny 2014:


REDNIA WYNIKW
na 100% moliwych (w zaokrgleniu)


 

SZKOA ?OMEGA?

 POLSKA 

WOJEWDZTWO LSKIE


 Historia i wiedza o spoeczestwie


75%

59%

59%

 Jzyk polski


83%

68%

69%

 Przedmioty przyrodnicze
(geografia, biologia, chemia,  fizyka)


77%

52%

52%

 Matematyka


82%

47%

46%

 Jzyk angielski (poziom podstawowy)


98%

67%

68%

 Jzyk angielski (poziom rozszerzony)


91%

46%

45%

rednia wynikw: 


85%

56%

56%


Nasi uczniowie osignli 9 stanin (najwyszy) ze wszystkich przedmiotw!


Wyniki w roku szkolnym 2012/2013

Sprawdzian szstoklasisty 2013:

TYLKO 4,1 % SZKӣ W POLSCE OSIGNʣO WYNIK NAJWYSZY,
CZYLI POWYEJ 30,2 pkt. W TYM SZKOA PODSTAWOWA ?OMEGA?.

 

REDNIA WYNIKW
(na 40 punktw moliwych)

SZKOA ?OMEGA?

POLSKA

WOJEWDZTWO LSKIE

33,63 pkt.

24,03 pkt.

23,55 pkt.

 

Egzamin gimnazjalny 2013: 

REDNIA WYNIKW
                   na 100% moliwych (w zaokrgleniu)

 

SZKOA ?OMEGA?

 POLSKA 

WOJEWDZTWO LSKIE

 Historia i wiedza o spoeczestwie

81%

58%

58%

 Jzyk polski

78%

62%

62%

 Przedmioty przyrodnicze
(geografia, biologia, chemia,  fizyka)

80%

59%

58%

 Matematyka

70%

48%

47%

 Jzyk angielski (poziom podstawowy)

97%

63%

64%

 Jzyk angielski (poziom rozszerzony)

84%

45%

45%

rednia wynikw: 

81%

56%

56%

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 uzyskalimy nastpujce wyniki:

Sprawdzian szstoklasisty 2012:

(TYLKO 4% SZKӣ W POLSCE OSIGNʣO TAKI WYNIK JAK ?OMEGA?).
 

REDNIA WYNIKW

SZKOA ?OMEGA?

POLSKA

WOJEWDZTWO LSKIE

32,56

22,75

22,56

 

Egzamin gimnazjalny 2012:
 

REDNIA WYNIKW

 

SZKOA ?OMEGA?

 POLSKA 

WOJEWDZTWO LSKIE

 Jzyk polski

84,64%

65%

65,99%

 Historia i wiedza o spoeczestwie

85,21%

61%

60,92%

 Przedmioty przyrodnicze
(geografia, biologia, chemia,  fizyka)

77,21%

50%

49,91%

 Matematyka

78,29%

47%

46,63%

 Jzyk angielski (podstawa)

93,64%

63%

64,09%

 Jzyk angielski (rozszerzenie)

88,5%

46%

45,61%

redni wynik: 

85%

55,3%

55,5%

 

 

Ewaluacja problemowa

Raport z ewaluacji problemowej: Efekty przeprowadzonej w Spoecznej Szkole Podstawowej OMEGA

Badanie zrealizowao Kuratorium Owiaty w Katowicach w dniach 15, 16, 19, 20 i 21 kwietnia 2010 roku. Zesp wizytatorw ds. ewaluacji zbiera i analizowa informacje o efektach dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej oraz innej dziaalnoci statutowej szkoy.

W trakcie ewaluacji w placwce zbierano informacje pochodzce z wielu rde i przy wykorzystaniu rnych metod badawczych. Dziki temu ewaluacja zewntrzna daje wyniki o duej wiarygodnoci, jest profesjonalnie zaplanowana i wykonywana, a niezwizani z badan szko wizytatorzy zapewniaj obiektywno.

Pobierz raport z ewaluacji problemowej

Banner Szkoa z klas

CERTYFIKAT SZKOY Z KLAS - koordynator mgr Iwona Bdkowska

Szkola-z-klasa-m

Czytaj więcej...

Udzia w programie LSKA SZKOA JAKOCI. Cel: doskonalenie jakociowego rozwoju szkoy oraz promowanie wysokich efektw w zarzdzaniu, ksztaceniu, wychowywaniu i opiece - koordynator mgr Magdalena Toczek

slaska szkola jakosci male