Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zawiadcza, e jego posiadacz potrafi prawidowo realizowa przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstw, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy te sieci komputerowej. Kontrola tych umiejtnoci jest realizowana jako 7 egzaminw, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywaj nastpujce obszary zastosowa mikrokomputerw i technologii informatycznej:

 • Podstawy technik informatycznych

 • Uytkowanie komputerw

 • Przetwarzanie tekstw

 • Arkusze kalkulacyjne

 • Bazy danych

 • Grafika menederska i prezentacyjna

 • Usugi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzaj podstawowe umiejtnoci, potrzebne zarwno w pracy zawodowej jak i coraz czciej w yciu codziennym kadego obywatela Europy.
Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych zwiksza moliwoci znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup spoeczestwa, a w szczeglnoci dla osb:

 • szukajcych po raz pierwszy pracy, a wic wkraczajcych na rynek pracy;

 • powracajcych do pracy po duszej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyskim);

 • poszukujcych pracy, ktrzy szybciej j znajd posiadajc odpowiednie umiejtnoci wykorzystania komputerw;

 • poszukujcych (lub podejmujcych) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych jest jednolity w caej Europie i suy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do ycia w Spoeczestwie Globalnej Informacji;

 • podniesieniu poziomu umiejtnoci wykorzystania mikrokomputerw w pracy zawodowej i yciu codziennym;

 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezalenego od kierunku i poziomu wyksztacenia pracownikw;

 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie uytkowania mikrokomputerw;

 • umoliwieniu przemieszczania si pracownikw pomidzy krajami w ramach Wsplnoty Europejskiej.

Fakt zdania egzaminw z poszczeglnych moduw jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejtnoci Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminw w cigu maksymalnie 3 lat. Jest wic czas na przygotowanie si, poznanie moliwoci wykorzystania mikrokomputerw w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoj wano bezterminowo.

Szkoa w roku szkolnym 2004/2005 przystpia do akcji Otwarta Szkoa

Otwarta Szkoa jest programem partnerskim dla szk z firmami Microsoft i Telekomunikacja Polska, dostpnym dla wszystkich szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wspieranie wdraania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Rejestrujc si, jednostki owiatowe uzyskuj bezporedni dostp do zasobw i inicjatyw przygotowanych w ramach programw Partnerstwo dla Przyszoci oraz edukacja z Internetem.