Ewaluacja problemowa

Raport z ewaluacji problemowej: Efekty przeprowadzonej w Spoecznej Szkole Podstawowej OMEGA

Badanie zrealizowao Kuratorium Owiaty w Katowicach w dniach 15, 16, 19, 20 i 21 kwietnia 2010 roku. Zesp wizytatorw ds. ewaluacji zbiera i analizowa informacje o efektach dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej oraz innej dziaalnoci statutowej szkoy.

W trakcie ewaluacji w placwce zbierano informacje pochodzce z wielu rde i przy wykorzystaniu rnych metod badawczych. Dziki temu ewaluacja zewntrzna daje wyniki o duej wiarygodnoci, jest profesjonalnie zaplanowana i wykonywana, a niezwizani z badan szko wizytatorzy zapewniaj obiektywno.

Pobierz raport z ewaluacji problemowej