COMENIUS

comenius rgb

Spoeczne Gimnazjum OMEGA zakoczyo wielkim sukcesem dugi proces kwalifikujcy nas do uczestnictwa w midzynarodowym programie Unii Europejskiej COMENIUS, ktry zakoczy si wymian modziey midzy Polsk i Szwecj. Czas trwania projektu - 01.08.2012 do 30.09.2014.

wicej informacji