Owoce w szkole

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomia nowy program Wsplnej Polityki Rolnej ?Owoce w szkole?. Do programu tego przystpia rwnie Polska. Program finansowany jest ze rodkw pochodzcych z budetu UE (75%) oraz rodkw pochodzcych z budetu krajowego (25%). Cakowity budet programu w roku szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12,3 mln EUR (48,9 mln PLN).

W Polsce program skierowany jest do uczniw klas I-III szk podstawowych. Do programu przystpia rwnie Spoeczna Szkoa Podstawowa OMEGA. Gwnym celem programu jest trwaa zmiana nawykw ywieniowych dzieci poprzez zwikszenie udziau owocw i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odywiania poprzez dziaania towarzyszce o charakterze edukacyjnym realizowane w szkoach podstawowych.

Dzieciom uczestniczcym w programie udostpnia si:

  • wiee owoce (jabka, gruszki, truskawki),

  • wiee warzywa (marchew, papryka sodka, rzodkiewki),

  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo ? warzywne.

Kade dziecko uczestniczce w programie otrzymuje jednorazowo porcj skadajc si z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu ?Owoce w szkole? dzieciom udostpniane s owoce i warzywa przygotowane do bezporedniego spoycia, wystarczajco rozwinite, dojrzae, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mog zawiera dodatku tuszczu, soli, cukru lub substancji sodzcych. Za jako owocw i warzyw dostarczanych do szk podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub
zatwierdzona szkoa, ktre samodzielnie przygotowuje i udostpnia owoce i warzywa dzieciom. W przypadku dostaw produktw niespeniajcych wymaga jakociowych produkty te nie powinny by przyjte przez szko. Niespeniajce wymaga jakociowych owoce i warzywa nie mog by udostpniane w ramach programu ?Owoce w szkole? dzieciom klas I-III.