Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Szk Omega, 
Szacowni Gocie odwiedzajcy nasz stron internetow,

Pragniemy poinformowa, i Projekt ?Pomoc i rozwj ? indywidualizacja w SP Omega? wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego zosta zakoczony i pomylnie rozliczony przez Instytucj Poredniczc.

Bardzo dzikujemy przede wszystkim uczniom, e zechcieli wzi udzia w zajciach projektowych, prowadzcym zajcia za wielkie zaangaowanie w to przedsiwzicie oraz wszystkim tym, ktrzy przyczynili si do sprawnej realizacji Projektu.


Zesp koordynujcy

 

kapitalludzki pl_forma_podstawowalogo ueefs_lewastrona

?Projekt Pomoc i rozwj ? indywidualizacja w SP Omega?
Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego