Skad samorzdu szkolnego

w roku szkolnym 2015/ 2016


Uczniowie:

przewodniczcy: Maciej Szostak 

zastpca przewodniczcego: Julia Moska, Adam yka


Opiekunowie:

przewodniczcy: Szymon Bialik

zastpca: Monika TomaszewskaKODEKS ZACHOWA UCZNIA SZKӣ OMEGA

Szkoa jest wsplnot opart o jasny i przejrzysty system norm. 

 

 

 

1. Wszyscy si szanujemy.

Wszyscy szanujemy siebie nawzajem i nie zachowujemy si wobec siebie agresywnie ? odnosi si to i do dorosych i do uczniw! Budujemy w ten sposb klimat bezpieczestwa i porozumienia.

 

2. Dorosy to nie kolega.

Uczniowie odnosz si z szacunkiem do nauczycieli i innych pracownikw szkoy. S uprzejmi wobec dorosych, a rozmawiajc z nimi, pamitaj o formach grzecznociowych. Zawsze wypeniaj polecenia dyrektora szkoy i nauczycieli oraz wywizuj si z powierzonych im zada.

 

3. Szkoa to instytucja.

Uczniowie nie chodz w szkole w kurtkach i nakryciach gowy, obowizkowo zmieniaj obuwie. Nie pij, nie jedz, nie uj gumy podczas lekcji.

 

4. Szkoa to nie miejsce na szpan i ekstrawagancj.

Strj ucznia ma by zawsze skromny i schludny. Musi zatem by czysty i zasania: plecy, brzuch, uda i dekolt. Uczniowie nie mog ponadto okazywa przynalenoci do grup nieformalnych czy subkultur poprzez ubir i propagowanie symboliki. Zabrania si take eksponowania posiadanych dbr materialnych w formie elektronicznych gadetw i korzystania z nich podczas lekcji.

 

5. Wygld wizytwk szkoy.

W dni witeczne, podczas wanych uroczystoci szkolnych, a take wsplnych wyj do teatru czy opery uczniw obowizuje strj galowy, czyli biaa bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spdnica, marynarka lub kamizelka i wyjciowe buty. Strj galowy obowizuje take w sytuacjach, gdy uczniowie reprezentuj szko w rnego rodzaju konkursach.

 

6. Jzyk ma znaczenie.

Uczniowie dbaj o kultur jzyka, a wic nie uywaj wulgaryzmw i staraj si mwi pikn, poprawn polszczyzn w szkole i poza ni.

 

7. Wsplnie troszczymy si o zdrowie i bezpieczestwo.

Uczniowie podczas lekcji i przerw rdlekcyjnych zachowuj si w sposb niezagraajcy innym, nie przynosz do szkoy niebezpiecznych przedmiotw i samowolnie nie opuszczaj terenu szkoy. Nie pal papierosw, nie pij alkoholu, nie zaywaj rodkw odurzajcych i nie namawiaj do tego innych. Nie stosuj przemocy fizycznej, psychicznej czy cyberprzemocy.

 

8. Szkoa to miejsce czyste.

Uczniowie dbaj o higien osobist i porzdek w swojej klasie i szkole. Nie niszcz wsplnego dobra.