Skad samorzdu szkolnego

w roku szkolnym 2015/ 2016


Uczniowie:

przewodniczcy: Maciej Szostak 

zastpca przewodniczcego: Julia Moska, Adam yka


Opiekunowie:

przewodniczcy: Szymon Bialik

zastpca: Monika Tomaszewska