ZAJCIA POZALEKCYJNE

 

Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci na w/w zajcia patne proszeni s o zgoszenia do ksigowoci ( do Pani Magdaleny Cichy ) lub do sekretariatu szkoy
(do Pani Patrycji Matysek ) osobicie lub e-mailowo.

Zajcia dodatkowe odbywajce si w Szkoach ?Omega?

 

Sekcja Aikido

Sekcja Aikido

 

Sekcja Szachowa

Atler - szachy