ZAJCIA POZALEKCYJNE

 

Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci na w/w zajcia patne proszeni s o zgoszenia do ksigowoci ( do Pani Magdaleny Cichy ) lub do sekretariatu szkoy
(do Pani Patrycji Matysek ) osobicie lub e-mailowo.