Akcja "Dzieci dzieciom"

Klasa 3 b, w dniu 8 czerwca 2016 r. wzia udzia w akcji "Dzieci dzieciom" organizowanej przez Szko Podstawow nr 31 w Katowicach. Zostalimy bardzo serdecznie przyjci, a przedstawienie pt.: "Ksiniczka na ziarnku grochu" bardzo si podobao.