Sesja naukowa

 

III Szkolna Sesja Naukowa powicona Liczbie ?- 12 maja 2010.

Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik ogosio oglnopolski konkurs ?Wyznaczamy liczb ? metod Buffona?

Postanowilimy podj to zadanie i zorganizowalimy kolejn sesj naukow w naszej szkole (pierwsza powiecona bya Marii Curie Skodowskiej, druga zudzeniom optycznym) tym razem powicon liczbie ?.

W sesji brali udzia uczniowie z caej szkoy od zerwki po trzeci klas z gimnazjum.

W przeddzie maluchy koloroway ?due ??, a starsze klasy sprawdzay czy rzeczywicie stosunek obwodu koa do jego rednicy daje zawsze t sam liczb, wanie ?. Za koo suyy hula hop, talerze, pyty CD, monety itp.

12 maja od 9:00 rozpoczlimy wito Liczby ? w naszej szkole. Starsze klasy tzn. klasa 6 i gimnazjum bray udzia w spotkaniu naukowym, na ktrym poznalimy histori wyznaczania liczby pi od staroytnoci po czasy wspczesne. Dowiedzielimy si dlaczego nazywaj j ludolfin oraz, e jest o niej nawet wzmianka w Starym Testamencie. Okazuje si, e liczba pi wystpuje rwnie w przyrodzie, bo stosunek dugoci rzeki do odlegoci od rda do jej ujcia te w przyblieniu jest rwne 3 (dla rzek nizinnych). Dowiedzielimy si, e warto liczby ? zostaa wysana w przestrze kosmiczn w celu nawizania kontaktu z cywilizacj pozaziemsk.

Poniewa liczb ? mielimy wyznacza metod Buffona, ktra oparta jest na rachunku prawdopodobiestwa, to pani Renata musiaa nam najpierw wytumaczy czym jest rachunek prawdopodobiestwa i jak go zastosujemy w tym konkretnym przypadku.

Okazuje si, e ? to magiczna liczba. Powstay o niej wiersze, piosenki, filmy. My poznalimy jeden z nich, wiersz Wiesawy Szymborskiej pt. ?Liczba Pi? z tomiku ?Wielka Liczba?

Ogosilimy te nasz szkolny konkurs na wiersz, komiks, rysunek zwizany z liczb pi. Termin oddania prac (do p. Ojrzyskiej) mija 1 czerwca.

O godz. 10:00 ca szko (145 uczniw) wyszlimy na plac szkolny i ??. Rzucalimy patykiem na plansz Buffona. Widok by super!! Kada klasa musiaa spisa protok- ile rzutw oddano, ile byo trafie na lini. Piotr wpisywa te dane do komputera i moglimy na bieco obserwowa jak zmienia si wynik gdy wzrasta liczba wpisw. Ostatecznie otrzymalimy cakiem dobry wynik ? w przyblieniu 3,08.

Na koniec poniewa nie moe odby si wito Liczby ? bez poczstunku wic wszystkie dzieci otrzymay tradycyjne placki pie (drodwki) z literk ? wypisan sosem czekoladowym. Palce liza. Teraz chyba kady w szkole wie ?czym jest liczba ??

 Teresa Ojrzyska (opiekunka Kka Fizycznego)


Dzikuj uczniom klasy III G: Jakubowi Janiec, Janowi Orowskiemu i Piotrowi Pikulowi za pomoc przygotowaniu i przeprowadzeniu tej Sesji Naukowej.

Dzikuj rwnie Marcie, Patrycji, Kamili, Sarze, Agacie, Marysi, Kasi za opiek nad modszymi kolegami z przedszkola i klas od 1 do 4. Dzikuj uczniom klasy III G: Jakubowi Janiec, Janowi Orowskiemu i Piotrowi Pikulowi za pomoc przygotowaniu i przeprowadzeniu tej Sesji Naukowej.

Dzikuj rwnie Marcie, Patrycji, Kamili, Sarze, Agacie, Marysi, Kasi za opiek nad modszymi kolegami z przedszkola i klas od 1 do 4.

 galeria zdj